ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
 • Čeština
 • English

Pro PRÁVNICKÉ osoby, ekologické služby, ATE CR, hydrogeologický průzkum, studnařské práce, geologické práce, sanace

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Studnařské práce, tepelná čerpadla

Poradenská a konzultační činnost v ochraně životního prostředí

 • E.I.A. - zpracování "oznámení", "dokumentace" a "posudků" vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí
 • ekologické audity a analýzy rizik v souvislosti s převodem (koupě, prodej) nemovitého majetku – průzkum ekologické nezávadnosti pozemku včetně ekonomických aspektů
 • výkon odborného technického dozoru investora nad realizací ekoprojektů
 • zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení IPPC podle vyhlášky č. 554/2002 Sb.
 • poradenská činnost v ochraně životního prostředí - více informací

Hydrogeologické průzkumy, projekty, posudky a vyhodnocení

 • hydrogeologický průzkum zdrojů podzemní vody, stanovení PHO, provozní řády zdrojů, kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení a její projednání s úřady
 • hydrogeologický průzkum znečištění lokalit starých ekologických zátěží, černých skládek a tzv. "brownfields"
 • hydrogeologické průzkumy, projekty, posudky - více informací

Odpadové hospodářství

Geologické práce - sanace

 • geologický průzkum lokality
 • sanace kontaminovaného horninového prostředí včetně znečištěných podzemních vod
 • monitoring znečištění
 • certifikované vzorkování zemin, půdního vzduchu, podzemních a povrchových vod
 • černé skládky - průzkum, zpracování projektu, sanace
 • geologické práce, sanace - více informací