ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
  • Čeština
  • English

Integrovaný průzkum pro stavebníky a projektanty

Aneb s námi ušetříte čas i peníze

Každý stavebník, drobný či velký, se před tím, než se pustí do vlastní stavby, setkává s celou řadou legislativně daných požadavků státní správy a projektantů. Jedná se o hydrogeologický průzkum pozemku, inženýrsko-geologický průzkum pozemku, radonový průzkum, vsakovací průzkum pro utrácení dešťových vod na vlastním pozemku, hydrogeologický průzkum pro zasakování předčištěných odpadních vod z ČOV.

Nezkušený stavebník či projektant toto vše zpočátku neví. Ne vždy mu kompetentní úředník na stavebním úřadě při prvním kontaktu tyto požadavky sdělí najednou a na jednom místě. Takže se zcela běžně a obvykle stává, že stavebníci a projektanti řeší jednotlivé legislativní požadavky zvlášť jeden po druhém v posloupnosti, jak to po nich jednotliví úředníci po splnění jejich předchozích požadavků vyžadují. Postupně to zabírá stále více a více času a samozřejmě i peněz. Počáteční představy, že se vše potřebné rychle, levně a jednoduše poshání a brzy se bude bydlet v novém, tak pozvolna berou za své.  Je samozřejmé, že jak po stránce psychické tak i ekonomické to není zrovna žádná velká legrace.

Firma ATE CR, a.s. se vám rozhodla s tímto problémem významně pomoci nově nabízenou službou. Integrovaný průzkum pro stavebníky a projektanty spočívá v tom, že všechny odborné geologické služby potřebné pro provedení stavby dříve poskytované jednotlivě, tak již při prvním vzájemném kontaktu se stavebníkem či projektantem nabízíme komplexně v celém balíku všech potřebných činností pro stavby. Zákazník si může samozřejmě vybrat sám, zda chce postupovat postaru = pomaleji a dráž, a řešit tak jako dosud jednu věc po druhé nebo postupovat moderně = rychleji a levněji.

Přínosy našeho integrovaného průzkumu pro stavebníky a projektanty

  1. Významná finanční úspora podle náročnosti prací ve výši 20-30% v porovnání s postupnou realizací jednotlivých prací.
  2. Významná časová úspora v řádu až několika týdnů v porovnání s  postupnou realizací jednotlivých prací.
  3. Zrychlení schvalovacího procesu orgánů státní správy v řádu několika týdnů.
  4. Garance kvality a komplexního odborného zpracování všech potřebných dokumentů pod hlavičkou pouze jedné firmy s již dvacetiletou odbornou tradicí.

Nejčastěji dosažená cena integrovaných průzkumných prací pro výstavbu běžného rodinného domu včetně provedení nutných technických terénních prací se pohybuje v závislosti na rozsahu stavebníkova záměru a složitosti přírodních podmínek konkrétní lokality v rozpětí 18.000-27.000,-Kč.