ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
  • Čeština
  • English

Technologická agentura České republiky,ekologické služby, hydrogeologický průzkum, studnařské práce, sanace

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“

PROJEKT TA04020043

Technologie sanace zdrojů hromadného zásobování pitnou vodou ovlivněných pesticidními látkami – optimalizace hospodaření s nimi, nové metody jejich detekce, hodnocení a eliminace.

Předmět řešení projektu:

vývoj sanačních technologií v oblasti lokálních zdrojů pitné vody s cílem eliminace negativních rizik na zdravotní stav populace.

Doba řešení projektu:

07/2014 – 12/2017

Řešitelé projektu:

 

  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. – příjemce podpory
  • AQUATEST a.s. - účastník projektu
  • ATE CR, a.s. – účastník projektu

 

Představení projektu:

Cílem řešeného projektu je vývoj metod detekce, lokalizace, hodnocení rizik a vývoj sanační technologie využívaných i záložních zdrojů pitných vod negativně ovlivněných přítomností pesticidních perzistentních organických látek. Projekt je cílen na řešení zhoršené kvality pitných vod, které mají přímou vazbu znečištění a lokality ovlivněné zemědělskou, lesnickou, rekultivační či průmyslovou činností.