ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
  • Čeština
  • English

Staré či nové ekologické zátěže,ekologické služby, hydrogeologický průzkum, studnařské práce, sanace

K ZAMYŠLENÍ

staré či nové ekologické zátěžeExistence starých ekologických zátěží představuje z hlediska ochrany kvalitního životního prostředí a zdraví člověka velmi významný problém. Existuje jich velmi mnoho, a to po celé republice. Většina z nich vznikla v 2. polovině minulého století, kdy se ve vztahu k životnímu prostředí zacházelo se škodlivými látkami velmi neopatrně.

Podstatná část starých ekologických zátěží je nyní již podchycena státem a ze státních prostředků je likvidována v rámci sanačních zásahů, část v současné době pak z prostředků EU. Realizace vlastních nápravných opatření, směřujících k jejich odstranění či zneškodnění je vysoce odborná a specializovaná činnost, která stojí nemalé finanční prostředky.

Jak to tak ale vypadá, tak významná část naší populace se asi nepoučila z chyb svých předchůdců a toto si příliš neuvědomuje. Svým chováním a jednáním tak vytváří pro ně z nepotřebných plastů, stavebních odpadů, autovraků, nábytku, pneumatik, použitých barev, odpadků a jiných zbytných věcí nové ekologické zátěže tím, že se jich zbavují (někdo je pohodí do lesa, někdo sousedovi za plot, někdo za vesnicí do strouhy u silnice, někdo je spálí a na voňavém ohníčku si ještě přitom opečou špekáček…) tak, jak se jim líbí či kde chtějí a ne tak, jak to většina slušných a zodpovědných lidí běžně dělá.

Příčin a důvodů pro toto špatné chování se najde jistě celá řada - pohodlí, lenost, šetrnost, bezohlednost, závist, neznalost, nezájem o své okolí... Chápou tito naši spoluobčané, že vznik těchto nových ekologických zátěží rovněž poškozuje životní prostředí a že může mít negativní vliv na naše zdraví? Chápu tito naši spoluobčané, že i odstranění těchto nových ekologických zátěží není rovněž zadarmo?

Zamysleme se!