ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
 • Čeština
 • English

Pro fyzické osoby, ekologické služby, ATE CR, hydrogeologický průzkum, studnařské práce, geologické práce, sanace

STUNAŘSTVÍ, STUDNAŘSKÉ PRÁCE

Projekční práce, studnařské práce

Vyhledání zdroje podzemní vody na pozemku klienta a projekčním pracím předchází rešerše mapových údajů a získání potřebných informací o lokalitě v archivních zprávách.

Doporučení: Realizaci studny doporučujeme před započetím vlastní stavby rodinného domu (RD). Má to dvě velké výhody: 1. nehrozí poškození stavby RD a již upraveného pozemku použitou vrtnou technikou při hloubení studny (nejsou problémy s přístupem techniky na pozemek), 2. je zajištěn nezávislý zdroj vody, potřebný pro výstavbu.

 

PŘÍKLAD KOMPLEXNÍ REALIZACE

 • vrtaná studna na lokalitě Doubravčice
 • cena 120 000 Kč

komplexní realizace, vrtaná studna

 • 1. krycí deska
 • 2. betonové skruže
 • 3. betonová deska
 • 4. jílové těsnění (bentonit)
 • 5. zásyp vytěženým materiálem
 • 6. výstroj plná
 • 7. obsyp (kačírek 4/8)
 • 8. výstroj perforovaná - filtr
 • 9. ponorné čerpadlo
 • 10. kalník

Zakázka byla realizována včetně čerpací zkoušky, rozboru vzorku vody, zpracování projektové dokumentace, závěrečné zprávy a jejich projednání s úřady.