ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
 • Čeština
 • English

PF 2022

Pro fyzické osoby, ekologické služby, ATE CR, hydrogeologický průzkum, studnařské práce, geologické práce, sanace

STUNAŘSTVÍ, STUDNAŘSKÉ PRÁCE

Projekční práce, studnařské práce

Vyhledání zdroje podzemní vody na pozemku klienta a projekčním pracím předchází rešerše mapových údajů a získání potřebných informací o lokalitě v archivních zprávách.

Doporučení: Realizaci studny doporučujeme před započetím vlastní stavby rodinného domu (RD). Má to dvě velké výhody: 1. nehrozí poškození stavby RD a již upraveného pozemku použitou vrtnou technikou při hloubení studny (nejsou problémy s přístupem techniky na pozemek), 2. je zajištěn nezávislý zdroj vody, potřebný pro výstavbu.

 

PŘÍKLAD KOMPLEXNÍ REALIZACE

 • vrtaná studna na lokalitě Doubravčice
 • cena 120 000 Kč

komplexní realizace, vrtaná studna

 • 1. krycí deska
 • 2. betonové skruže
 • 3. betonová deska
 • 4. jílové těsnění (bentonit)
 • 5. zásyp vytěženým materiálem
 • 6. výstroj plná
 • 7. obsyp (kačírek 4/8)
 • 8. výstroj perforovaná - filtr
 • 9. ponorné čerpadlo
 • 10. kalník

Zakázka byla realizována včetně čerpací zkoušky, rozboru vzorku vody, zpracování projektové dokumentace, závěrečné zprávy a jejich projednání s úřady.