ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
 • Čeština
 • English

Úvodní desatero pro zájemce o studnu,ekologické služby, hydrogeologický průzkum, studnařské práce, sanace

ÚVODNÍ DESATERO PRO ZÁJEMCE O VRTANOU STUDNU

ANEB JAK PŘEDEJÍT PROBLÉMŮM 

desatero pro zájemce o vrtanou studnuRealizace vrtaných-trubních studní je vysoce odborná záležitost, a to již od vyhledání místa zdroje podzemní vody na pozemku. Každá studna je stavbou a jako každá stavba musí splňovat požadavky platných právních předpisů zejména pak vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR 590/2002 Sb. a s ní propojenou ČSN 755115.

Cílem prací musí být kvalitní studna s vodou v množství a kvalitě požadované zákazníkem, která nepůsobí negativně na dříve vybudované okolní zdroje vody a která je akceptovatelná příslušnými orgány státní správy v rámci schvalovacího procesu.

 1. Ujasněte si, k jakému účelu studnu a podzemní vodu z ní potřebujete. Jaké požadujete množství vody a jakou její kvalitu. Z toho vyplývají požadavky na technické parametry vrtané studny…a také samozřejmě její cena.  
 2. Nepospíchejte. Vše si řádně promyslete. Vždyť studna je nemalá investice na desítky let.  
 3. Komplexní realizaci studny svěřte od začátku odborníkům včetně vyhledání místa zdroje, a to nejlépe hydrogeologovi s platným osvědčením MŽP ČR. Pozice studny musí být v souladu s platnou ČSN a musí vyhovovat přírodním podmínkám dané lokality. To proutkař, který vám vyhledá místo pro studnu, při vší úctě k jeho schopnostem, neví. Není odborník a nezná širší souvislosti. Tak jako to neví provozovatel vrtné soupravy. Bez odborníka-hydrogeologa se neobejdete.  
 4. Chtějte vždy nabídku v písemné formě.  
 5. Nikdy se nerozhodujte pouze podle nízké ceny. Bývá to ošidné.  
 6. Chtějte vysvětlení pro vás nesrozumitelných položek.  
 7. Na realizaci studny chtějte vždy smlouvu o dílo. Slušná firma s tím nemá problém.  
 8. Při realizaci studny za účelem vybudování zdroje pitné vody požadujte opatřit studnu výstrojí s atestem na pitnou vodu. V opačném případě nelze studnu zkolaudovat jako zdroj pitné vody z hygienických důvodů. Toto požadujte uvést do smlouvy.  
 9. Po dokončení realizace studny vždy požadujte od realizační firmy technickou zprávu o provedených vrtných pracích. Je to nedílná součást projektu.  
 10. Chtějte reference.