ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
 • Čeština
 • English

Reference, ekologické služby ATE CR, a.s.hydrogeologický průzkum, studnařské práce, geologické práce, sanace, EIA

PRŮZKUMNÉ PRÁCE

Praha Olšanská ul.

Provedení hydrogeologického průzkumu v prostoru čerpací stanice

 • Termín prací : říjen - listopad 1994
 • Investor : Benzina, a. s.

Brandýs nad Labem

Provedení hydrogeologického průzkumu v prostoru čerpací stanice a jejího okolí

 • Termín prací : říjen 1994 - únor 1995
 • Investor : Benzina, a. s.

Sadská

Provedení hydrogeologického průzkumu v prostoru čerpací stanice

 • Termín prací : únor - březen 1995
 • Investor : Benzina, a. s.

Praha, Argentinská ul.

Doplňující hydrogeologický průzkum v prostoru čerpací stanice

 • Termín prací : srpen 1995
 • Investor : Benzina, a. s.

Beroun

Provedení doplňujícího hydrogeologického průzkumu v prostoru čerpací stanice

 • Termín prací : červen - červenec 1995
 • Investor : Benzina, a. s.

Hradec Králové, Nejedlého ul.

Provedení doplňujícího hydrogeologického průzkumu v prostoru čerpací stanice, návrh sanačních prací

 • Termín prací : červen - srpen 1995
 • Investor : Total ČR, s.r.o.

Pardubice Dukla

Provedení hydrogeologického průzkumu v prostoru čerpací stanice

 • Termín prací : říjen 1995
 • Investor : Benzina, a. s.

Praha, Evropská ul.

Doplňující hydrogeologický průzkum v prostoru čerpací stanice

 • Termín prací : listopad 1995
 • Investor : Shell CR, a. s.

Brno, Opuštěná ul.

Doplňující hydrogeologický průzkum v prostoru čerpací stanice

 • Termín prací : listopad 1995
 • Investor : Shell CR, a. s.

Říčany

Doplňující hydrogeologický průzkum v prostoru čerpací stanice

 • Termín prací : prosinec 1995 - leden 1996
 • Investor : Benzina, a. s.

Bechyně

Provedení inženýrsko-geologického průzkumu v prostoru čerpací stanice a návrh sanačních prací

 • Termín prací : srpen 1996
 • Investor : Benzina, a. s.
 • Hlavní dodavatel : Pragoprojekt, a. s.

Hřensko

Provedení hydrogeologického průzkumu v prostoru čerpací stanice, návrh sanačních prací

 • Termín prací : listopad - prosinec 1996
 • Investor : Benzina, a. s.

Karviná

Provedení hydrogeologického průzkumu v prostoru čerpací stanice, návrh sanačních prací

 • Termín prací : listopad - prosinec 1996
 • Investor : Benzina, a. s.

České Budějovice, Pražská ul.

Provedení hydrogeologického průzkumu v prostoru čerpací stanice, návrh sanačních prací

 • Termín prací : listopad - prosinec 1996
 • Investor : Benzina, a. s.

Horní Počernice

Provedení hydrogeologického průzkumu v prostoru čerpací stanice HEKRA

 • Termín prací : červen 1999
 • Investor : DuPont-CONOCO CR, s.r.o.

Mladá Boleslav

Provedení hydrogeologického průzkumu v prostoru čerpací stanice SHELL

 • Termín prací : únor - duben 2001
 • Investor : Shell CR, a. s.

Praha, Poděbradská ul.

Provedení geologického průzkumu případné kontaminace zeminy (nesaturované zóny) v prostoru projektované ČS PHM SHELL

 • Termín prací : červen 2001
 • Investor : Shell Marketing, s.r.o.

Středočeský, Jihočeský a Ústecký kraj

Provedení hydrogeologického průzkumu 13 veřejných pohřebišť

 • Termín prací : květen červen 2002
 • Investor : obecní úřady
 • Kontaktní osoby : starostové obcí

Saint-Gobain Vertex, a. s.

Zhotovení hydrogeologického posudku areálu V5, Saint-Gobain Vertex, a. s., závod 3 Hodonice

 • Termín prací : říjen - listopad 2003
 • Investor : Saint-Gobain Vertex, a. s.

ZPA Pečky, a. s.

Provedení doplňujícího hydrogeologického průzkumu v prostoru závodu

 • Termín prací : červenec 1999
 • Investor : ZPA, a. s. Pečky
 • Kontaktní osoba : Ing. Jiří Maděra

EKOLOGICKÉ AUDITY, ANALÝZY RIZIKA, E.I.A

PSZT Komořany

Ekologický audit areálu závodu

 • Termín prací : prosinec 1997
 • Investor : AES Electric Ltd., Velká Británie

Vitrablok Inc. Duchcov

Ekologický audit areálu závodu

 • Termín prací : červenec 1998
 • Investor : Grant Thornton, Itálie

Karosa, Vysoké Mýto

Posouzení stavu lokality

 • Termín prací : listopad 1998
 • Investor : Renault, Francie

Vertex, a. s., Moravský Krumlov

Riziková analýza v prostoru závodu

 • Termín prací : duben - červenec 1999
 • Investor : Vertex, a. s. Litomyšl
 • Doplnění rizikové analýzy + monitoring
 • Termín prací : listopad 1999 - prosinec 2000
 • Investor : Vertex, a. s. Litomyšl
 • Doplnění rizikové analýzy
 • Termín prací : červenec 2004
 • Investor : Saint-Gobain Vertex, a. s.

Pivovar Bernard

Ekologický audit areálu závodu

 • Termín prací : únor 2001
 • Investor : Duvel Moortgat NV, Belgie
 • Kontaktní osoba : p. Michel Moortgat

Lava Chotutice, a. s.

Analýza rizik starých ekologických zátěže v areálu společnosti Lavat Chotutice, a. s.

 • Termín prací : říjen 2002 - leden 2003
 • Investor : Fond národního majetku ČR
 • Nabyvatel : Lavat Chotutice, a. s.

Brodce

Zpracování dokumentace E.I.A. pro dekontaminační plochu

 • Termín prací : r. 2004 - 2005
 • Investor : ATE CR, a. s.

SANACE EKOLOGICKÝCH ZÍTĚŽÍ, SANAČNÍ PRÁCE

Praha, Olšanská ul.

Sanace nesaturované zóny znečištěné ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: odtěžení zeminy - uložení na dekontaminační ploše
 • Objem prací: 1 410 m3 (1 120 m3 kontaminovaných zemin)
 • Termín prací: leden - březen 1995
 • Koncentrace znečištění před sanací: NEL: max. 8 070 mg/kg suš.
 • Cílové limity: 1 000 mg/kg suš. NEL
 • Investor: Benzina a. s.

Brandýs nad Labem

Sanace nesaturované zóny znečištěné ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: odtěžení zeminy - uložení na dekontaminační ploše
 • Objem prací: 5 500 m3 (3 900 m3 kontaminovaných zemin)
 • Termín prací: září 1995 - červen 1996
 • Koncentrace znečištění před sanací: NEL: max. 7 180 mg/kg suš.; RU ve fázi
 • Cílové limity: 1 000 mg/kg suš. NEL
 • Investor: Benzina a. s.
 • Supervize: ENMOTEC Praha s.r.o., RNDr. Ivan Linhart, CSc.

Sanace podzemních vod a zemin znečištěných ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: in situ
 • Technologie: double phase extraction
 • Termín prací: únor 1995 - červen 1996
 • Koncentrace znečištění před sanací: RU ve fázi, 56 mg/l BTEX
 • Cílové limity: voda: 1,0 mg/l NEL, 0,5 mg/l BTEX zemina: 1 000 mg/kg suš. NEL
 • Investor: Benzina a. s.
 • Supervize: ENMOTEC Praha s.r.o., RNDr. Ivan Linhart, CSc.

Sanace podzemní vody v okolí čerpací stanice

 • Metoda: in situ
 • Technologie: double phase extraction
 • Termín prací: březen 1996 - březen 1999
 • Koncentrace znečištění před sanací: RU ve fázi, 44 mg/l BTEX
 • Cílové limity: voda: 2,0 mg/l NEL ; 0,5 mg/l BTEX
 • Investor: Benzina a. s.
 • Supervize: ENMOTEC Praha s.r.o., RNDr. Ivan Linhart, CSc.

Rokycany

Sanace podzemních vod a zemin znečištěných ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: ex situ, in situ
 • Technologie: odtěžení zeminy, sanační čerpání, inženýring
 • Termín prací: březen 1996 - prosinec 1999
 • Koncentrace znečištění před sanací: RU ve fázi
 • Cílové limity: voda: 1.0 mg/l NEL zemina: 1 000 mg/kg suš. NEL
 • Investor: Benzina a. s., (výběrové řízení FNM ČR)
 • Supervize: p. Jaroslav Žák

Beroun

Sanace nesaturované zóny znečištěné ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: odtěžení zeminy - uložení na dekontaminační ploše
 • Objem prací: 1 200 m3
 • Termín prací: říjen 1997
 • Koncentrace znečištění před sanací: NEL: max. 8 500 mg/kg suš.
 • Cílové limity: 2 000 mg/kg NEL, Benzen 10 mg/kg, Xyleny 240 mg/kg
 • Investor: Benzina a. s.

Sanace podzemních vod a zemin znečištěných ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: in situ
 • Technologie: sanační čerpání, sparging, venting
 • Termín prací: prosinec 1995 - prosinec 1999
 • Koncentrace znečištění před sanací: RU ve fázi
 • Cílové limity: voda: 2.0 mg/l NEL ; 1 000 g/l Xyleny, 60 g/l Benzen
 • Investor: Benzina a. s.

Hradec Králové, ul. V. Nejedlého

Sanace podzemních vod a zemin znečištěných ropnými látkami v prostoru bývalé čerpací stanice

 • Metoda: in situ
 • Technologie: sanační čerpání
 • Termín prací: březen 1996 září 2000 Instalace systému rekonstrukce ČS : listopad 97
 • Koncentrace znečištění před sanací: RU ve fázi
 • Cílové limity: voda: 0.5 mg/l NEL
 • Investor: Total ČR s.r.o.

Sanace nesaturované zóny znečištěné ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: odtěžení zeminy - uložení na dekontaminační ploše
 • Objem prací: 2 890 m3
 • Termín prací: srpen - září 1997
 • Koncentrace znečištění před sanací: NEL: max. 35 640 mg/kg suš.
 • Cílové limity: 500 mg/kg NEL
 • Investor: Total ČR s.r.o.
 • Kontaktní osoba: Ing. Milan Audy

Říčany

Sanace podzemních vod a zemin znečištěných ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: in situ
 • Technologie: sanační čerpání, venting
 • Termín prací: červenec 1996 Instalace systému rekonstrukce ČS : listopad 1997
 • Koncentrace znečištění před sanací: RU ve fázi
 • Cílové limity: voda: 2.0 mg/l NEL ; 500 g/l BTEX zemina: 2 000 mg/kg suš. NEL
 • Investor: Benzina a. s.
 • Kontaktní osoba: Geotest Brno, a.s. RNDr. Zuzana Vilímová

Sanace nesaturované zóny znečištěné ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: odtěžení zeminy uložení na dekontaminační ploše
 • Objem prací: 1 680 m3 (1 600 m3 kontaminovaných zemin)
 • Termín prací: červenec srpen 1997
 • Koncentrace znečištění před sanací: NEL: max. 18 000 mg/kg suš.
 • Cílové limity: 2 000 mg/kg suš. NEL
 • Investor: Benzina a. s.
 • Supervize: ENMOTEC Praha s.r.o., RNDr. Ivan Linhart, CSc.

Újezd u Průhonic (pravá strana)

Sanace nesaturované zóny znečištěné ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: odtěžení zeminy
 • Objem prací: 2 300 m3
 • Termín prací: leden únor 1996
 • Koncentrace znečištění před sanací: NEL: max. 9 650 mg/kg suš.
 • Cílové limity: 1 000 mg/kg suš. NEL
 • Investor: Benzina a. s.
 • Supervize: ENMOTEC Praha s.r.o., RNDr. Ivan Linhart, CSc.

Újezd u Průhonic (levá strana)

Sanace nesaturované zóny znečištěné ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: odtěžení zeminy uložení na dekontaminační ploše
 • Objem prací: 3 072 m3 (1 910 kontaminovaných zemin)
 • Termín prací: únor březen 1996
 • Koncentrace znečištění před sanací: NEL: max. 29 400 mg/kg suš.
 • Cílové limity: 1 000 mg/kg suš. NEL
 • Investor: Benzina a. s.
 • Supervize: ENMOTEC Praha s.r.o., RNDr. Ivan Linhart, CSc.

Pardubice Dukla

Sanace podzemních vod a zemin znečištěných ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: in situ
 • Technologie: sanační čerpání, venting, sparging
 • Termín prací: červen 1996 - prosinec 1998 Instalace systému - rekonstrukce ČS: duben 1997
 • Koncentrace znečištění před sanací: RU ve fázi
 • Cílové limity: voda: 1.0 mg/l NEL zemina: 1 000 mg/kg suš. NEL
 • Investor: Benzina a. s.
 • Supervize: ENMOTEC Praha s.r.o., RNDr. Ivan Linhart, CSc.

Sanace nesaturované zóny znečištěné ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: odtěžení zeminy - uložení na dekontaminační ploše
 • Objem prací: 1 506 m3 (1 286 m3 kontaminovaných zemin)
 • Termín prací: září - říjen 1996
 • Koncentrace znečištění před sanací: 14 000 mg/kg suš., RU ve fázi
 • Cílové limity: 1 000 mg/kg suš. NEL
 • Investor: Benzina a. s.
 • Supervize: ENMOTEC Praha s.r.o., RNDr. Ivan Linhart, CSc.

Třebíč

Sanace saturované zóny prostoru čerpací stanice znečištěné ropnými látkami

 • Metoda: in situ
 • Technologie: sanační čerpání
 • Termín prací: červen 1998 - prosinec 1999
 • Koncentrace znečištění před sanací: NEL: max. 23 mg/l
 • Cílové limity: 1 mg/l NEL
 • Investor: POHONA PH, a. s.

Praha, Vrchlického ul.

Sanace nesaturované zóny znečištěné ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: odtěžení zeminy - uložení na dekontaminační ploše
 • Objem prací: 2 143 m3 (1 696 m3kontaminovaných zemin)
 • Termín prací: červenec - srpen 1997
 • Koncentrace znečištění před sanací: NEL: max. 19 000 mg/kg suš.
 • Cílové limity: 1 500 mg/kg suš. NEL
 • Investor: SHELL CR a. s.

Sanace znečištění ropnými látkami v zeminách a podzemní vodě v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: in situ
 • Technologie: sanační čerpání
 • Termín prací: listopad 1998 - září 2000
 • Koncentrace znečištění před sanací: RU ve fázi
 • Cílové limity: voda: 1 mg/l NEL
 • Investor: SHELL CR a. s.

Ústí nad Labem

Sanace znečištění ropnými látkami v zeminách a podzemní vodě v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: in situ
 • Technologie: sanační čerpání, venting
 • Termín prací: prosinec 1997 - září 2000
 • Koncentrace znečištění před sanací: Voda: NEL - 5 mg/l
 • Cílové limity: voda: 2 mg/l NEL ; 200 g/l BTEX
 • Investor: POHONA PH, a. s.

Sanace nesaturované zóny znečištěné ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: odtěžení zeminy - uloženo na skládce
 • Objem prací: 1 000 m3
 • Termín prací: červenec - srpen 1997
 • Koncentrace znečištění před sanací: NEL: 1 000 - 17 000 mg/kg suš.
 • Cílové limity: 1 000 mg/kg suš. NEL
 • Investor: POHONA PH, a. s.

Brno, Opuštěná ul.

Sanace znečištění ropnými látkami v zeminách a podzemní vodě v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: in situ
 • Technologie: sanační čerpání
 • Termín prací: prosinec 1998 - listopad 2001
 • Koncentrace znečištění před sanací: RU ve fázi
 • Cílové limity: voda: 1 mg/l NEL
 • Investor: SHELL CR, a. s.

Tachov

Sanace podzemních vod a zemin znečištěných ropnými látkami v prostoru bývalé čerpací stanice

 • Metoda: in situ
 • Technologie : sanační čerpání
 • Termín zahájení prací: březen 1997
 • Koncentrace znečištění před sanací: RU ve fázi
 • Cílové limity: voda: 1 mg/l NEL
 • Investor: Benzina a. s.

Horažďovice

Sanace nesaturované zóny znečištěné ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: odtěžení zeminy, uložení na dekontaminační ploše
 • Objem prací: 1 000 m3 (700 m3kontaminovaných zemin)
 • Termín prací: leden - duben 1999
 • Koncentrace znečištění před sanací: NEL: max. 15 000 mg/kg suš.
 • Cílové limity: 2 500 mg/kg suš. NEL
 • Investor: Benzina a. s., FNM
 • Supervize: p. Jaroslav Žák

Sanace znečištění ropnými látkami v zeminách a podzemní vodě v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: in situ
 • Technologie: sanační čerpání
 • Termín prací: červen 1999
 • Koncentrace znečištění před sanací: Voda: NEL - 12 mg/l
 • Cílové limity: voda: 1 mg/l
 • Investor: Benzina a. s., FNM
 • Supervize: p. Jaroslav Žák

Trutnov

Sanace nesaturované zóny znečištěné ropnými látkami v prostoru čerpací stanice

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: odtěžení zeminy, biodegradace zeminy na dekontaminační ploše
 • Objem prací: 580 m3
 • Termín prací: říjen 1999
 • Koncentrace znečištění před sanací: NEL: max. 26 000 mg/kg suš.
 • Cílové limity: 2 000 mg/kg suš. NEL
 • Investor: Benzina a. s.
 • Supervize: Ing. Petr Máša

Liberec - Rochlice (Benzina a. s.)

Sanace zemin a podzemních vod znečištěných ropnými látkami v prostoru distribučního skladu

 • Metoda: ex-situ
 • Technologie: odtěžení zeminy, biodegradace zeminy na dekontaminační ploše
 • Objem prací: 18 000 t kontaminovaných zemin
 • Koncentrace znečitění před sanací: NEL: max. 22 000 mg/kg suš.: RU ve fázi
 • Cílový limit: 5 000 mg/kg suš. NEL
 • Metoda: in situ
 • Technologie: sanační čerpání, venting
 • Termín prací: červen 2000
 • Koncentrace znečištění před sanací: RU ve fázi, BTEX 5 475 mg/m3, toluen 34 mg/l
 • Cílové limity: voda: 3,0 mg/l NEL, 2 mg/l toluen, půdní vzduch: 1000 mg/m3 BTEX
 • Investor: FNM ČR, Benzina, a. s.
 • Supervize: WASTECH a. s.

TOS Varnsdorf, a. s.

Sanace podzemních vod znečištěných ropnými látkami a chlorovanými uhlovodíky v areálu závodu

 • Metoda: in situ
 • Technologie: sanační čerpání
 • Termín prací: leden 1998 - březen 2001
 • Koncentrace znečištění před sanací: RU ve fázi (až 20 cm), CIU 1-2 mg/l
 • Cílové limity: voda: RU bez jakéhokoliv náznaku fáze, CIU 0,5 mg/l
 • Investor: TOS Varnsdorf, a. s.
 • Postsanační monitoring kvality podzemních vod v areálu závodu
 • Charakter znečištění: saturovaná zóna - ropné uhlovodíky, chlorované uhlovodíky
 • Termín prací: duben 2001 - prosinec 2002
 • Investor: FNM ČR, TOS Varnsdorf, a. s.

Pražská Plynárenská, a. s.

Sanace podzemních vod znečištěných PAU a ropnými látkami v areálu Michle

 • Metoda: in situ
 • Technologie: sanační čerpání
 • Termín prací: červen 1999 - listopad 2002
 • Koncentrace znečištění před sanací: PAU až 17 000 mg/kg suš., NEL 7,3 mg/l
 • Cílové limity: PAU 2 500 mg/Kg suš., odstranění fáze
 • Investor: Fond národního majetku, Pražská Plynárenská a. s.

Škoda Auto, a. s. Mladá Boleslav

Sanace zemin a stavebních materiálů v areálu závodu

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: odtěžení a biodegradace
 • Objem prací: 50 000 m3 kontaminovaných zemin a stavebních materiálů
 • Termín prací: září 1998 - prosinec 2001
 • Koncentrace znečištění před sanací: NEL: 5 000 ? 10 000 mg/kg suš.
 • Cílové limity: 500 1000 mg/kg suš.
 • Investor: FNM ČR, Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
 • Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pavlů

ZPA Pečky, a. s.

Sanace podzemních vod znečištěných chlorovanými uhlovodíky v areálu závodu

 • Metoda: in situ
 • Technologie: sanační čerpání
 • Termín zahájení prací: květen 2001
 • Koncentrace znečištění před sanací: CIU 4,5 13,5 mg/l
 • Cílové limity: voda - nebyly stanoveny
 • Investor: ZPA, a. s. Pečky

Karolina Ostrava

Sanace zemin v areálu závodu

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: odtěžení a biodegradace
 • Objem prací: 20 000 m3 kontaminovaných zemin
 • Termín prací: leden 2000 - listopad 2002
 • Koncentrace znečištění před sanací:
  NEL 10 000 mg/kg suš.
  Benzo(a)pyren 40 mg/kg suš.
  Naftalen 6 500 mg/kg suš.
  Benzen 380 mg/kg suš.
  Fenoly 600 mg/kg suš.
 • Cílové limity:
  NEL 2 500 mg/kg suš.
  Benzo(a)pyren 8 mg/kg suš.
  Naftalen 1 800 mg/kg suš.
  Benzen 15 mg/kg suš.
  Fenoly 325 mg/kg suš.
 • Investor: FNM, OKD Rekultivace, a. s. Havířov

Bes Net Prague, s.r.o.

Sanace zemin a stavebních materiálů z kalových polí, neutralizační stanice a galvanizovny

 • Metoda: ex situ
 • Technologie: demolice, odtěžení a odvoz ke zneškodnění
 • Objem prací: 466 t kontaminovaných zemin a stavebních materiálů
 • Termín prací: prosinec 2000, květen 2001, listopad - prosinec 2001
 • Koncentrace znečištění před sanací:
  Cd - 120 mg/kg suš.
  Cr - 3 420 mg/kg suš.
  Cu - 7 520 mg/kg suš.
  Ni - 200 000 mg/kg suš.
  Pb - 1 390 mg/kg suš.
  Zn - 152 000 mg/kg suš.
 • Cílové limity:
  Cd - 30 mg/kg suš.
  Cr - 1 000 mg/kg suš.
  Cu - 1 500 mg/kg suš.
  Ni - 500 mg/kg suš.
  Pb - 800 mg/kg suš.
  Zn - 5 000 mg/kg suš.
 • Investor: Bes Net Prague, s.r.o.

Saint-Gobain Vertex a. s.

Sanace podzemních vod znečištěných chlorovanými uhlovodíky v areálu závodu IV. Moravský Krumlov

 • Metoda: in situ
 • Technologie: sanační čerpání
 • Termín prací: červen 2002 - červen 2005
 • Koncentrace znečištění před sanací: 8.000 ?/l
 • Cílové limity: 800 ?/l
 • Investor: Saint-Gobain Vertex a.s.

RENOTEX s.p.

Sanační a ochranné čerpání podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky v areálu bývalého s.p. RENOTEX Teplice

 • Termín prací: červenec - srpen 2002
 • Investor: Mgr. Libor Novotný

SUPERVIZNÍ ČINNOST

Karosa a. s.

Provádění supervize při sanaci starých ekologických zátěží v areálu společnosti Karosa a. s. Vysoké Mýto

 • Termín zahájení prací : červen 1999
 • Investor : Karosa a. s.
 • Hlavní dodavatel : KAP s.r.o.

Beroun

Provádění odborného dozoru stavebníka nad prováděním zemních a demoličních prací při rekonstrukci ČS PHM Beroun

 • Termín zahájení prací : září 1997 - leden 1998
 • Investor : Benzina a. s.
 • Hlavní dodavatel : BOSTAS, s.r.o., Mladá Boleslav

Tachov

Provádění odborného dozoru stavebníka nad prováděním zemních a demoličních prací při rekonstrukci typu „VRS“ na ČS PHM Tachov

 • Termín zahájení prací : září 1997 - leden 1998
 • Investor : Benzina a. s.
 • Hlavní dodavatel : IPS, a. s. závod 29 Cheb

Frýdlant v Čechách

Provádění odborného dozoru stavebníka nad prováděním zemních a demoličních prací při rekonstrukci ČS PHM Frýdlant v Čechách

 • Termín zahájení prací : říjen 1998
 • Investor : Benzina a. s.
 • Hlavní dodavatel : Benzín Servis a. s., Praha